blog post

A Kovács Gumicentrum az ügyfelek színvonalasabb kiszolgálására indította a Web áruházat, hogy még több vevő számára tegye elérhetővé az általa forgalmazott gumiabroncsok széles választékát.

A tájékoztató a Kovács Gumicentrum Web áruházában történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza.

Adatvédelem

Az Kovács Gumicentrum (továbbiakban Szolgáltató) a Webáruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:
A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez az áruátvételi szerződéssel rendelkező kereskedelmi partnerei számára átadja. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.


Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék az info@kovacsgumi.hu címre küldött ezirányú kérést tartalmazó email segítségével.


Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.
A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez az áruátvételi szerződéssel rendelkező kereskedelmi partnerei számára átadja.
Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.
A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Amikor Ön a megrendelését jóváhagyja, akkor a távollévők  közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérem, hogy a rendelés véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!
Amennyiben igénybe veszi a Web áruház szolgáltatásait és a Kovács Gumicentrum Web oldalán megrendelést küld el, azzal egyidejűleg kijelenti,hogy ismeri és Önmagára nézve  kötelezőnek tekinti és elfogadja a vásárlás feltételeit.
A Kovács Gumicentrum fenntartja a jogot,hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a vásárlási feltételeket.
Az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott aktuális érvényes vásárlási feltételeket.
A rendelés elküldésével az itt leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Kovács Gumicentrum/ Kovács Ferenc ev./ és a megrendelő között.


A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árút átveszi és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.
Megrendelő a rendelési oldalon a „Megrendelés” gomb lenyomásával fogadja el a vásárlás Feltételeit.ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Megrendelés a Kovács Gumicentrum Web áruházában kizárólag csak elektronikus úton, interneten keresztülwww.kovacsgumi.hu webcímen lehetséges.
A weboldalon szereplő árak csak az ott megrendelt termékekre vonatkoznak!
Más módon leadott megrendelést nem áll módunkban elfogadni.
A megrendelésről elektronikus úton e- mail-be visszaigazolást küldünk.
A Kovács Gumicentrum fenntartja a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől indokolás nélkül a vételár kifizetése előtt bármikor elálljon.

 

Fenntartások
Az Internet kapcsolatból, illetve az adatbázis kapcsolatban (pl.: karbantartás miatt) bekövetkező hibákból adódó károkért felelősséget nem vállalunk. Fenntartjuk a jogot az akciós és az egyéb árak megváltoztatására, illetve az akciók előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére. Fenntartjuk a jogot, (és annak lehetőség), hogy a Webáruházban látható készlet a rendelés pillanatában nem áll rendelekezésre, ezért a Felhasználót (Vevőt) nem tudjuk kiszolgálni a kért termékkel. Az ebből adódó mindennemű kártérítési igényt elutasítjuk.

 

A fizetés és házhozszállítás közti időben Ön indoklás nélkül lemondhatja a megrendelését. A házhozszállított termékek esetében Ön indoklás nélkül lemondással élhet az átvételt követő 8 napon belül. Ebben az esetben  a Kovács Gumicentrum a saját költségén visszaszállítja Öntől a vásárolt terméket és az ellenértékét visszafizeti.

 

A vissza nem igazolt rendelést 2 munkanap után véglegesen töröljük. Az ebből adódó mindennemű kártérítési igényt elutasítjuk.

 

A Rendszer nem megfelelő használatából eredő károkért az Eladót nem terheli felelősség .


A megrendelés folyamán a Megrendelő által hibásan megadott adatok által okozott kárért kizárólag a Megrendelőt terheli felelősség, ennek maximuma az esetleges újabb kiszállás közvetlen költsége.


Amennyiben a termék nem felel meg a honlapon feltüntetett fő információknak [Gyártó, mintázat vagy modell, méret] a Megrendelőt kötelezettség nem terheli, nem köteles a terméket átvenni és ellenértékét megtéríteni illetve a kiszállítás közvetlen költsége is a eladót terheli.


A rendelés és átvétel alkalmával a termékek adatainak és tulajdonságainak pontos ellenőrzése a Megrendelő feladata, kötelezettsége, amennyiben ennek elmulasztásából kára származik, azt az Eladó nem köteles számára megtéríteni.

 
 
Amennyiben a kiszállás időpontjában a Megrendelő nincs jelen a kiszállás helyszínén, az ismételt kiszállítás közvetlen költségének megfizetése őt terheli.

További adatvédelmi anyagok